Firma Famo-servis

Od roku 1992, kdy byla založena, prošla společnost Famo-servis dynamickým rozvojem ve všech směrech a dnes je špičkovou opravárenskou firmou se zaměřením na poskytování inženýrských služeb.

Užitím technologií oprav firmy FAMO-SERVIS se prodlužuje životnost koksárenských baterií. Zavedením moderních a efektivních způsobů oprav zdiva firmou FAMO-SERVIS dochází k omezování úniků ekologicky škodlivých plynů. Při užití těchto technologií nedochází k nadměrnému ochlazování zdiva a je minimalizována mechanická příprava poškozených částí, prováděná před zahájením oprav.

Jedná se o nejekonomičtější způsob jak vrátit koksovací komoru po provedené opravě do výrobního cyklu bez negativních vlivů tepelných změn na citlivé dinasové zdivo. Základním nosným programem horkých oprav je torkretování a přezdívání silně poškozených částí zdiva. Při tom není omezen otop baterie kromě zóny, kde se oprava provádí.

Firma vlastní několik patentů, na kterých jsou tyto, používané technologie, založené.

Univerzální způsob opravy neexistuje. V praxi se potvrzuje, že optimální efekt má kombinace několika způsobů oprav.

Při určování typu opravy musíme brát k uvážení nejen její životnost. Každá oprava je zásahem na zdivo s různými vlivy, které je nutno optimalizovat. Kombinace různých technologií oprav na základě nových technických řešení, které nabízí firma FAMO-SERVIS: