Torkretování exotermickými hmotami

Torkretování exotermickými hmotami firmy Famo-servis se používá pro hermetizaci zdiva a jeho stabilizaci. Díky vlastnostem hmoty exotermických hmot je zdivo po určitou dobu chráněno před erozí. Odstraňuje průsaky zdiva přes mikrotrhliny. Na videu je možné vidět použití stroje TS2.

Torkretování žárobetony

Torkretování žáruvzdornými betony, které jsou rozmíchány před aplikací na zdivo. Tento nový přístup, oproti konvenční technologii nanášení žárobetonu, zlepšuje samotnou torkretáž a taktéž efektivně využívá vlastností materiálu.
Torkretování žárobetony se používá při opravách velkých prohlubenin, trhlin a odštěpů zdiva za obkládací deskou. Na videu lze vidět užití stroje TS3.

Keramické svařování v proudu O2

Keramické svařování v proudu kyslíku se používá při velkých lokálních defektech. Tento způsob opravy se vyznačuje vyšší teplotou použití. Opravy se provádí pomocí stroje TS4.