Víme, že můžeme nalézt řešení opravy různých defektů žáruvzdorného zdiva

Zde můžete vidět, řešení defektů žáruvzdorného zdiva pomocí technologií užívaných firmou FAMO-SERVIS. V pěti základních bodech přiblížíme typy defektů, jejich lokaci společně s vhodným výběrem opravárenské technologie a také je možné zhlédnout postup opravy vybraného defektu.

  • Vydrolení zdiva, trhliny, odštěpy tvarovek, mikrotrhliny, mikrotrhliny s průsakem do topného systému, netěsnosti stěn topných kanálků, vydroleniny podlah, praskliny a trhliny v dýzových a křížových kanálkách, vydrolení spojovací malty mezi tvarovkami.
  • V oblasti hlavy, středu, sypných otvorů, stoupaček, podlah, stropu.
  • Oprava pomocí hmot KTM3 a KTM3P a to torkretací nebo aplikací za sucha v práškové formě.
  • Ukázky defektů a jejich opravy.


  • Velké lokální defekty s průsakem do topného systému, podřezy.
  • V oblasti středu komory, stoupaček, podklenbových prostor.
  • Oprava pomocí keramického svařování v proudu O2 hmotou KS4.
  • Ukázky defektů a jejich opravy.

  • Kritické defekty, destrukce zdiva na velkých plochách, destabilizace.
  • V oblasti hlavy nebo středu komory.
  • Oprava přezděním.

  • Drobné netěsnosti mezi rámem a obkládací deskou, přetěsnění dýz, tmelení spár.
  • V oblasti přívodu plynu, rámem komory.
  • Oprava se řeší žáruvzdorným tmelem.